FLORA I FAUNA


Jaki wpływ ma klimat na florę i faunę Ziemi???

Każdy organizm żywy - roślinny czy zwierzęcy wymaga dla bytowania określonych warunków środowiskowych. Dla zwierząt decydujące są szansę zdobycia żywności oraz odpowiednie temperatury, w wypadku roślin dużą rolę odgrywają również temperatury i wilgotność. Zależność zwierząt i roślin od klimatu nie jest zatem jednakowa.
Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że zwierzęta mają na ogół zdolność przenoszenia się, której zazwyczaj rośliny są pozbawione. Na przykład popularne bociany żyją zarówno w Szwecji, jak i Sudanie, przenosząc się w poszukiwaniu odpowiedniej pory roku i związanych z tym warunków klimatycznych. Nie tak łatwo natomiast znaleźć rośliny, które by czuły się równie dobrze w obu tych tak odległych od siebie krajach.
W pewnej mierze uniezależnia rośliny i zwierzęta od klimatu interwencja człowieka: dzięki trwającej już tysiące lat selekcji człowiek zdołał dla swych potrzeb wyhodować takie odmiany, które znoszą bardzo różne warunki klimatyczne. Na przykład różne rasy psów potrafią zarówno ciągnąć sanie przez lody Antarktydy, jak pomagać myśliwemu w równikowej dżungli. To samo, choć w mniejszym stopniu, obserwujemy w świecie roślinnym: pszenicę sieje się zarówno w Finlandii, jak i w Indiach.
Wspomnieliśmy już, że wpływ klimatu na rozmieszczenie roślin jest wyraźniejszy niż w przypadku zwierząt. Dlatego też zajmiemy się dalej zależnością flory od klimatu, panującego na różnych obszarach naszego globu.
Obrót Ziemi dookoła Słońca oraz nachylenie osi ziemskiej w stosunku do płaszczyzny obrotu  powodują strefowy układ klimatu. Strefy te ciągną się równoleżnikowo wokół naszego globu. Dokonamy więc niewielkiego spaceru od bieguna północnego do równika i zobaczymy, jakie rośliny są charakterystyczne dla poszczególnych stref klimatycznych. Drugiej połowy spaceru  od równika do bieguna południowego nie musimy już robić, bo strefy klimatyczne będą się powtarzać, tyle że w odwrotnej kolejności. A więc zaczynamy.

REKLAMA

Dentysta Bielsko-Biała

 aranżacja wnętrz śląskTagi: FLORA I FAUNA - LODOWA PUSTYNIA - STEPY - PUSZCZE - SAWANNY


Valid XHTML 1.0 Transitional